Monitorings un inspekcija


Monitorings – viena no būtiskākajām integrētās kaitēkļu kontroles sistēmas darbības daļām.
Tas ir process, kura laikā tiek veikta inspekcija (pārbaudes) ēkas iekštelpās un to ārējā
perimetrā, tiecoties identificēt kaitēkļus, novērtēt telpu infekciozitātes līmeni, noskaidrot
kaitēkļu rašanās iemeslus, to piekļuves ceļus, iesaistot profesionālās zināšanas un jaunākās
tehnoloģijas.
Mērķis – balstoties uz iegūtajiem izsmeļošās inspekcijas rezultātiem, piemērot efektīvāko un
ekonomiskāko kaitēkļu radītās problēmas risinājumu un nodrošināt to, lai šādas problēmas
nākotnē vairs nerastos.

Veicam monitoringu četros sektoros:

1. Pārtikas rūpniecībā;
2. Lauksaimniecībā;
3. Publiskajā;
4. HORECA.

Kaitēkļu kontrole pārtikas rūpniecības sektorā

Kaitēkļu kontrole pārtikas rūpniecības sektorā
Atbilstoši Latvijā izstrādātajai likumdošanai un HACCP pamatprincipiem (Eiropas Reugula
(EK) Nr. 852/2004 „Par pārtikas higiēnu”) veicam atbilstošos pasākumus kaitēkļu kontrolei
pārtikas uzņēmumos. Kā arī:

 • Noslēdzam līgumus par kaitēkļu kontroli Jūsu uzņēmumā;
 • Novērtējam KKP atbilstoši HACCP prasībām;
 • Kvalitatīvi un laicīgi izstrādājam un izpildām visas BRC noteiktās prasības
  (preventīvās kaitēkļu kontroles programmas, kaitēkļu kontroles procedūras u.c.).

 

Kaitēkļu kontrole lauksaimniecības sektorā

Kaitēkļu kontrole lauksaimniecības sektorā
Ilgi uzglabājot un transportējot lauksaimniecības izcelsmes produktus, tajos var rasties
baktērijas, vīrusi, parazītu vienšūņi un citi kaitēkļi, kas rada tiešus draudus cilvēku veselībai.

Sniedzam ieteikumus, rekomendācijas un augstākā līmeņa kaitēkļu kontroles pakalpojumus,
jebkurā no lauksaimniecības sektoriem.

Kaitēkļu kontrole publiskajā sektorā

Kaitēkļu kontrole publiskajā sektorā
Kaitēkļi neizvēlas dzīves vietu atkarībā no objekta mērķa vai tajā veicamās darbības.
Publiskais sektors aptver tādus epidemioloģiski būtiskus objektus kā:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • bērnudārzus, skolas, universitātes;
  • policijas iecirkņus;
  • cietumus;
  • sociālās palīdzības iestādes;
  • slimnīcas;
  • u.c. iestādes,

kurās kaitēkļu kontroles preventīvo līdzekļu piemērošana ir obligāta.

SIA „PELIAS” novērtē jebkuru epidemioloģiski svarīgu objektu un individuāli izvēlas, un
piemēro efektīvākās un ekonomiskākās risinājuma metodes.
Kaitēkļu kontrole HORECA sektorā
Kaitēkļu kontrole HORECA sektorā

Pārtikas apstrādes, realizācijas uzņēmumi ir epidemioloģiski būtiski objekti, kas ir iekļauti
epidemioloģiski būtisku objektu sarakstā, ko paredz Epidemioloģikās drošības likums.

SIA „PELIAS” balstoties uz profesionālām zināšanām un iegūto darba pieredzi, sniedz
kaitēkļu kontroles pakalpojumus restorāniem, viesnīcām un veikaliem.

Inspekcija.

 

Balstoties uz SIA “PELIAS” pieredzi un profesionāliem tehniskajiem speciālistiem, veicam
uzņēmumu inspekciju kaitēkļu kontroles jomā. Ja neesat pārliecināti vai Jūsu kaitēkļu
apkarošanas programma darbojas saskaņa ar pieņemtajiem standartiem, mēs veiksim
inspekciju Jūsu uzņēmumā.