Fumigācija


fumigācija

Fumigācija – pietiekami lielas koncentrācijas toksisko gāzu ievadīšana telpā – ēkā, graudu
elevatoros, vagonos, konteineros – tā, lai gāze piepildītu visu platību un izraisītu kaitēkļu
nāvi. Šī metode ir piemērojama tad, kad attiecīgo platību vai produktos esošos kaitēkļus nav
iespējams sasniegt ar parastām kontroles metodēm.

Fumigants – ķimikālija, kura esot attiecīgai temperatūrai un mitrumam, var pārvērsties par
attiecīgās koncentrācijas gāzi un kļūt par nāvējošu indi kaitēkļiem. Tas nozīmē to, ka
fumigants iedarbojas kā gāze spēcīgākajā vārda nozīmē. Atšķirībā no miglas vai šķidrumiem,
fumiganti iedarbojas kā atsevišķas molekulas. Tas ļauj molekulām iesūkties nepieciešamajā
materiāla un to atstāt pēc tam, kad darbs ir paveikts. Pēc būtības fumiganti ir toksiskas gāzes,
kas izmantojamas kaitēkļu kontrolei.

PELIAS ir Starptautiskā jūras fumigācijas organizācija (IMFO) dalībnieks, kas nodrošina klientiem garantētu fumigāciju, kontrolējot fumigāciju gan iekraušanas, gan izlaišanas ostā.

 

 

Mūsu fumigācijas pakalpojumu klāstā ir iekļauts:

 • Noliktavu un silosu fumigācija
 • Kravas konteineru fumigācija
 • Kuģošanas līdzekļu fumigācija – kravu fumigācija ostā (pirms nosūtīšanas), tukšo kuģu tilpņu fumigācija, fumigācija tranzītā
 • Fumigācija, izmantojot gāzu recirkulācijas sistēmu
 • Fumigācijas sertifikāts – dokuments, kas apliecina, ka noteiktajam kuģošanas līdzeklim, konteineram vai kravai ir veikti fumigācijas pakalpojumi.

Graudu fumigācija:

Daudz graudu un to pārstrādes produktu (aptuveni 15%) iznīcina vai sabojā kaitēkļi, kas
graudu pārstrādes uzņēmumu, zemnieku vai lauksaimniecības sabiedrību noliktavās uzrodas
dažādu apstākļu ietekmē.
Biežāk sastopamie kukaiņi un to kāpuri, kas bojā graudus un to produktus, ir: – graudu
smecernieks, sīkais miltu plakanis, miltu melnulis un mazais miltu melnulis, sviļņi un ērces.
Noliktavās graudu kaitēkļi sāk vairoties, ja temperatūra ir pietiekami augsta – 15–20 °C.
Graudu un to produktu fumigācija ir veicama uz to uzglabāšanas periodu, kā arī to
iekraušanas noliktavā laikā, tranzīta laikā – kuģos, konteineros, vagonos.
Pats efektīvākais graudu un to produktu dezinsekcijas veids – fumigācija (no latīņu val.
fumigo – dūmains, kūpošs). Tas ir dezinsekcijas veids, kura laikā izmantojamas alumīnija
fosfīda vai magnija fosfīda gāzes, kas iedarbojas uz kaitēkļiem caur to elpošanas orgāniem.

graudu fumigācija

Graudu apcirkņu fumigācija ir veicama, izmantojot zondi fosfīda gāzes tabletes ievietošanai
produkta masā. Preparāta ievietošana ir veicama ar speciālu ierīci – fumigācijas zondi.
Graudu fumigācija ir jāveic, ja to sabēršanas augstums ir ne lielāks par 5 m, mitrums nav
lielāks par 22 % un temperatūra ir ne zemāka par 10 °C. Izmantojot zondes tablešu
ievietošanai, graudu augstums var sasniegt līdz 7 metriem virszemes noliktavās. Pēc
fumigācijas produkts ir hermetizējams ar speciālu plēvi. Ekspozīcija (gaidīšanas periods) ir
atkarīgs no gaisa, produkta temperatūras un ilgst no 7 līdz 21 diennaktij. Gāzu koncentrācijas
mērīšana ekspozīcijas laikā ir viena no svarīgākajiem profesionālas fumigācijas darbībām.

Graudu un to produktu fumigācija to uzglabāšanas torņos veicama vairākos veidos: ievietojot
fumigantus, iekraujot produktu uzglabāšanas torņos, izmantojot zondes vai piemērojot gāzu
recirkulācijas metodi.

fumigācija

Fumigantu ievietošanas metode piemērojama graudu un to produktu iekraušanas (vai
pārkraušanas) uzglabāšanas torņu tvertnēs laikā.  Tablešu formas fumiganta ievietošana
veicama ar speciālu ierīci – automātisko tablešu sadalītāju vai ar rokām. Fumigants ir
vienmērīgi sadalāms, piepildot uzglabāšanas torni ar produktu caur augšējo iekraušanas lūku.
Ja elevatora sistēma ļauj vienlaicīgi uzkraut vairākas graudu tvertnes, tad vienlaicīgi var
fumigēt vairākus graudu torņus. Fumigācijas un ekspozīcijas laikā elevatora torņu korpusā
veikt citas operācijas un atrasties elevatora darbiniekiem ir stingri aizliegts. Tādas
fumigācijas trūkums – papildus enerģijas un laika patēriņš, kas saistās ar graudu pārkraušanu
no torņa uz torni.

Gāzu recirkulācijas metode.

Torņa tvertnē visā tā augstumā iepriekš ievietojamas speciālas
perforētas antistatiskās caurules.  Piepildītajā produktu torni caur cauruļvadiem iedarbojoties
saspiešanai padodamas fosfīda gāzes. Vienmērīga tornī uzglabājamo produktu slāņa
piepildīšana ar gāzēm veicama caur cauruļvada caurumu (perforētajām plaisām). Iepriekšēja
cietā fosfīda (tablešu vai granulu) pārvēršanās par gāzi noris iedarbojoties speciāliem gāzu
reduktoriem, kas arī pumpē gāzi cauruļvadā.  Tehnoloģija ir ērta un ekonomiski efektīva.
Gāzes reduktors ir pievienojams pie nepieciešamā torņa cauruļvada, kurā pumpējamas fosfīda
gāzes. Vēloties izmantot šo tehnoloģiju, nepieciešama torņa modernizācija.

FUMIGĀCIJA TRANZĪTA LAIKĀ

 

Riska novērtējums:

FUMIGĀCIJA TRANZĪTA LAIKĀ

Saskaroties ar kravas fumigāciju, Jums vienmēr ir jāizvērtē iespējamais risks:

 • Kaitēkļu kravā ieviešanās var tikt konstatēta saņēmēja izkraušanas ostā;
 • Vai piemērotās fumigācijas metodes būs pieņemamas importējošās un eksportējošās
  puses fito sanitāriem dienestiem;
 • Neatbilstoša fumigantu izmantošana, pārāk daudz pesticīdu atlikumi, var ietekmēt
  produkcijas kvalitāti un padarīt neefektīvu kaitēkļu iznīcināšanu;
 • Nedrošu procedūru piemērošana var radīt darbinieku veselības traucējumus, tostarp
  izraisīt nāvi.
 • Vai fumigācijas kompānijai, kuru Jūs nolīgstat, ir uzņēmuma darbības civiltiesiskā
  apdrošināšana?

 

Kravu fumigēšana kuģos – piemērojot SIA „PELIAS” pamatprincipus:

Profesionalitāte: būdami Starptautiskās jūras fumigācijas organizācijas (IMFO) dalībnieki esam  ieguvuši zināšanas, kuras izmantojam sniedzot fumigācijas pakalpojumus saviem klientiem.

Ekonomiskums: Jūs varat izvēlēties no mūsu uzņēmuma sniedzamajām fumigācijas metodēm
Jums visvairāk piemērotāko apkopes veidu, ņemot vērā Jums labvēlīgākās darbības (produkta
infekciozitātes līmeņa noteikšanu, uzglabāšanas-kraušanas vietu, veikšanas laiku utt.). Tas
nodrošinās to, ka pakalpojums tiks sniegts ar Jums vislabvēlīgākajiem nosacījumiem.

Līderēšana: Mūsu starptautiskās iespējas nozīmē to, ka mēs varam sniegt fumigācijas
pakalpojumus tranzīta laikā gandrīz visā pasaulē.

Kravu fumigēšana kuģos

Inovācijas: Mēs varam garantēt fumigācijas efektīvumu labi zinot kaitēkļu bioloģiju un
fumigantu izmantošanas metodes. Esot pieredzei piemērot recirkulācijas sistēmas kuģos.
Mūsu organizācijas dalībnieki kravas ostās var sagaidīt gandrīz visā pasaulē un kontrolēt
fumigācijas procesu no iekraušanas līdz izkraušanas ostai.

Aizsardzība: Mēs strādājam stingri vadoties pēc Starptautiskās jūras fumigācijas organizācijas (IMFO) rekomendācijām
un vēl stingrākām saviem darbiniekiem izvirzītajām drošības prasībām, pārvaldot augsta riska situācijas.
Mēs sniedzam garantijas un drošību.