Graudu aizsardzība


Veselīgas pārtikas izejvielas un ražošana bez kaitēkļu klātbūtnes ir pašas minimālākās prasības ikdienā lietotajai pārtikai. Lai kontrolētu pārtikas ražošanas procesu no augšanas uz lauka līdz pat nokļūšanai uz galda, pārtikas drošuma un kvalitātes standarti kļūst aizvien augstāki. PELIAS, sniedzot kaitēkļu kontroles pakalpojumus, par savu misiju un pienākumu ir izvirzījusi nodot savas zināšanas, kas iegūtas dažādos starptautiskos semināros un apmācībās, Latvijas graudu audzētājiem, uzglabātājiem, pārdevējiem un pircējiem, kā arī valsts un pasaules tirgū piedāvāt Latvijā audzētus augstākās kvalitātes, pienācīgi uzglabātus un ar graudu kaitēkļiem neinficētus graudus un to produktus, piedāvājot iespēju ietaupīt naudu un laiku.

Daudz vērtīgas informācijas par graudu kaitēkļu radītajām problēmām atradīsiet PELIAS bukletā “Graudu aizsardzība“.