Grauzēju kontroles programma


Veicam grauzēju kontroles programmas izstrādi, kura sastāv no divām daļām:

1.preventīvo pasākumu kopums;

2.iznīcināšanas līdzekļi.

Preventīvo pasākumu kopums ietver mūsu izstrādātas rekomendācijas un ieteikumus telpām un teritorijām, kurām nepieciešama atbrīvošanās no grauzējiem. Rekomendāciju un ieteikumu izpilde nodrošinās sekmīgu deratizāciju.
Iznīcināšanas līdzekļi – SIA “PELIAS” kaitēkļu kontroles speciālisti individuāli novērtē uzņēmumu sanitāro stāvokli. Atbilstoši HACCP prasībām sagatavojam KKP- kritiskos kontroles punktus, kur novērtējam bīstamības riska faktorus, kuri ir saistīti ar pārtikas produktu ražošanas procesu, iepakojumu un taras uzglabāšanas nosacījumiem un apdraudējumiem, kas rodas uzglabāšanas un transportēšanas laikā.
Rezultātā nosakām un ieviešam efektīvākos kaitēkļu kontroles līdzekļus, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, kas palīdz maksimāli izvairīties no grauzēju atkārtota rašanās riska.